Nykyteknologia ja leikki

Luova, omaehtoinen leikkiminen kuuluu lapsen elämään myös 2020-luvulla. Vaikka maailma muuttuu, lapsi tarvitsee leikkinsä voidakseen käsitellä ympäröivän maailman asioita ikätasoisellaan tavalla.

Linkistä pääset kurkkaamaan, miten leikkimistä ja nykyteknologiaa on kokeiltu yhdistää: https://kokeilukeskus.fi/2019/03/04/vallyn-lammosta-alylaitteisiin-siikajoella-opitaan-valittamista-ja-ajattelun-taitoja/

Opetushallituksen kokeilukeskuksen kuvioihin voit tutustua www.kokeilukeskus.fi. Leikkiessään lapsi kokeilemalla tutkii maailmaa ja hänelle juuri sillä hetkellä ajankohtaisia asioita.

https://kokeilukeskus.fi/2019/12/05/mina-kokeilen-haastateltavana-luokanopettaja-maija-hintikka/