Juuso ja Jalmari

Juuso ja Jalmari -kirjat ©

Juuso ja Jalmari -sadut syntyivät eri-ikäisten lasten omaa leikkiä seuraamalla. Lapset leikkivät kodissaan ja sen ympäristössä. Satujen kirjoittaja on lasten äiti, KM Maija Hintikka. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut vuonna 2004 materiaalin työstämisvaihetta.

Saduissa halutaan kuvata tavallisen arjen rikkautta lasten näkökulmasta. Juuso ja Jalmari eivät tarvitse leikkiinsä mitään erikoisia leluja tai muita virikkeitä, vaan kaikki tarpeellinen löytyy kotoa ja pihapiiristä. Satujen päähenkilöihin, tonttulapsiin, lapsen on helppo samaistua.

Satujen avulla halutaan välittää lapsille ja aikuisille arvoja, esimerkiksi rakkautta, ystävyyttä, iloa ja rehellisyyttä. Samalla käsitellään myös ongelmia, kuten pelkoja, yksinäisyyttä, ikävöimistä, riitaa ja kateutta sekä niistä selviämistä.

Sadut antavat ajateltavaa myös aikuisille. Suhtaudunko lapsen leikkiin kuten Ronski? Vai annanko Kuunsäteen minussa ymmärtää ja suojella lapsen maailmaa ja leikkiä?

Peikkokuusi

Leikkituokioita kuvaavien tarinoiden rinnalla voi lukea Peikkokuusi-tarinoita. Niiden avulla voi paremmin päästä sisälle Juuson ja Jalmarin elämään, lapsen oman leikin ja mielikuvituksen maailmaan.

Peikkokuusi-saduissa nousee lisäksi esille pohdittavia asioita, kuten ystävyys, erilaisuus, hyvät tavat, luonto kaikessa laajuudessaan, kateus, pelot, pahat unet, ikävöiminen, kiusaaminen jne.

On tärkeää keskustella ja syvennellä esim. piirtämällä esille nousevia kysymyksiä.