Kriteerit

Playin’ Story -merkin alla tapahtuvaan toimintaan sisältyy:

 • Lasten omaehtoista, itse luotua leikkiä tukevia hankkeita.
 • Keskustelua, tutkimusta, menetelmiä ja välineitä lasten oman ja itse luodun leikin ympärille ja sen tukemiseksi.
 • Lasten ja aikuisten tavallista arkea tukevia satuja, menetelmiä ja muita Playin’ Story -välineitä.
 • Playin’ Story -saduilla, -kertomuksilla, -menetelmillä ja muulla aineistolla tuetaan lasten sosiaalisia ja eettisiä selviytymistaitoja.
 • Merkittävää on kauneuden, hyvyyden, rehellisyyden, ystävyyden ja muiden kestävien arvojen tukeminen.
 • Satujen, kertomusten ja muun aineiston luovassa prosessissa on aina perustekijänä lapsi.

Mitä Playin’ Story -merkin alla ei ole?

 • Aikuisten luomaa tai aikuisten ehdoilla toimivaa leikkiä tai sitä tukevaa aineistoa.
 • Aikuisten maailmasta tulevia väkivallan, seksin, tupakan, alkoholin ja huumeiden levittämistä lasten maailmaan.
 • Playin’ Story -merkin alla ei ole ns. vapaan kasvatuksen periaatteita tukevia toimia ja hankkeita.
 • Playin’ Story -hankkeita ja -menetelmiä ei määritellä ja luoda kaupallisuuden lähtökohdista.
 • Playin’ Story -satujen ja -menetelmien kehittäminen sekä tutkimus eivät häiritse lasten omaa leikkiä.