Playin’ Story -hankkeen toimintaa

Kerromme mielellämme erilaisille kuulijajoukoille omaehtoisen leikin merkityksestä lapsen myönteiselle kokonaiskehitykselle. Yleisönämme on mm.

  • päiväkotien henkilökunnat
  • perhepäivähoitajat
  • lasten vanhemmat mm. päiväkotien vanhempainilloissa
  • hoitoalan ammattilaiset
  • esikoulun opettajat
  • alkuopettajat
  • kasvatusalojen opiskelijat

Joku on saattanut kuulla meistä kotiesittelyssä: Juuson, Jalmarin ja peikkolasten ystävät ovat halunneet jakaa leikiniloa omien ystäviensä, työtovereidensa, naapureidensa ja tuttaviensa kanssa. Kotiesittelyjä järjestävät hankkeemme piirissä toimivat henkilöt.

Etsimme yhteistyötahoja, jotta pääsisimme ilahduttamaan myös sairaalassa olevia lapsia ja heidän hoitajiaan.

Keksitkö Sinä jonkun muun tilaisuuden, missä voisimme kokoontua lasten omaehtoisen leikin ympärille?